پائلو کوئیلیو - موسسه فرق و ادیان زاهدان

۲۲مرداد
اعترافات یک سالک: آنچه پائولو کوئلیو از خودش می‌گوید

اعترافات یک سالک: آنچه پائولو کوئلیو از خودش می‌گوید

پائولو کوئلیو در ایران به‌عنوان یک اسطوره نویسندگی در زمینۀ مباحث عرفانی شناخته می‌شود، اسطوره‌ای که بنا به اعترافات خودش بیمار روانی بوده، معتاد به سکس و مواد مخدر بوده و در زمان فعلی هم از برخی از انواع مواد مخدر حمایت می‌کند.

۰۶تیر
مکاتب معنویت گرا؛ پائولو کوئیلو

مکاتب معنویت گرا؛ پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو معتقد است که بشر هر چه را که خواست بپرستد و هر طوری که خواست بپرستد. اگر انسان خودش تصمیم بگیرد و راه غلط را برود،  بهتر از این است که به حرف بزرگان و عقلا گوش کند و راه درست رابرود.

۲۹فروردین
ابراز خرسندی پائولو کوئلیو از نام گذاری یک خیابان در ایران
وقتی جادوی کیمیاگر بوی شهدا را از یادها می برد؛

ابراز خرسندی پائولو کوئلیو از نام گذاری یک خیابان در ایران

هرچند نام گذاری خیابان ها به نام آثار مشاهیر ادبی ایران و جهان کاری بسیار ارزشمند و پسندیده است اما در این میان باید دقت شود با نام گذاری خیابان ها به نام نویسندگانی که دارای تفکرات التقاطی و الحادی هستند معنویتی که از نام گذاری خیابان ها به نام شهدا ایجاد می شود را کمرنگ نکند.

۲۸بهمن
تفکرات پائولوکوئلیو در یک نگاه

تفکرات پائولوکوئلیو در یک نگاه

اعتقادات پائولو کوئلیو را می‌توان خلاصه کرد در: پلورالیسم دینی، تجربه‌ی دینی، نهیلیسم، ترویج انواع ناهنجاری انسانی و اجتماعی از جمله اموری است که در آثار پائولو کوئیلو موج می‌زند. اوج تفکر او در نیمه گمشده به ظهور می‌رسد و سرانجام به آزادی جنسی می‌انجامد.[فصلنامه پژوهشی در اخلاق، شماره5]

۲۱بهمن
سکس و معنویت در نگاه  پائولو کوئلیو

سکس و معنویت در نگاه پائولو کوئلیو

برخی از کتب پائولو کوئلیو به سرگذشت روسپی‌ها یا جادوگران اختصاص دارد، پائولو در موارد متعدد به جزئیات ارتباطات جنسی وارد شده و فنون، حالات و روش‌های روابط جنسی را بازگو می‌کند.

۰۵خرداد
حضور هیئتی از انجمن دائوئیسم چین در دانشگاه ادیان و مذاهب

حضور هیئتی از انجمن دائوئیسم چین در دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب روز چهارشنبه 29 فروردین 97 میزبان هیئتی از انجمن دائوئیسم چین بود.

۲۱آبان
پائولو کوئلیو و ترویج عشق جنسی

پائولو کوئلیو و ترویج عشق جنسی

کوئلیو نیز از عشق بسیار سخن می گوید عشق در تمام آثار کوئلیو به چشم می خورد اما در تمام این آثار عشق به یک معنا است وآن عشق دنیایی وجنسی است برهمین اساس شخصیت های اول داستان های اوزن هستند