اشو - موسسه فرق و ادیان زاهدان

۲۹شهریور
اوشو «لذائذ جسمانی» را عامل کمال انسان می داند

اوشو «لذائذ جسمانی» را عامل کمال انسان می داند

در نظر اوشو اگر انسان، هوس‌هایش را کنترل کند، کار او به منزله ایستادن در برابر کمال محسوب خواهد شد.

۳۰فروردین
عارف خانواده ستیز؛ تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش در مکتب اشو

عارف خانواده ستیز؛ تبدیل ارزش‌ها به ضد ارزش در مکتب اشو

نکتۀ جالب‌توجه اینکه آن چه اشو از آن دفاع می‌کند، همان ایده‌ای است که تحت نام «کمون» توسط کمونیست‌ها تبلیغ می‌شد و آن چه در نظام کمونیستی به شکست انجامید، از سوی اشو تبلیغ می‌گردد.

۲۰اسفند
بعثت در نگاه اوشو

بعثت در نگاه اوشو

اوشو همانند کافران و دشمنان پیامبر اکرم (ص) در عصر ظهور اسلام پیامبر را متهم به دیوانگی و شاعری می کند با این تفاوت که آنان به طور مستقیم پیامبر را دیوانه و شاعر و ساحر می خواندند و اوشو در لوای تجربه معنوی و حالات شاعری و صوفی گری. 

۲۷بهمن
اُشو و اسلام‌ستیزی

اُشو و اسلام‌ستیزی

یکی از عرفان‌های نوظهور عصر حاضر آیین اشو می‌باشد که بر گرفته از آیین تانترا است. اشو با عبادت‌هایى که ادیان و مذاهب به افراد یاد مى‌دهند، مخالف است و معتقد است که عبادت، باید خودجوش باشد. در تعالیم اشو آمده است: ادیان و مذاهب و همه‌ی آن‌ها به تو آموزش عبادت مى دهند ولى در واقع، آن‌ها تو را از نیایش، تهى مى کنند.[مقاله اشو شولای شبست، هادی وکیلی، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۲۸۳]

۲۵بهمن
عقاید انحرافی اشو

عقاید انحرافی اشو

راه رسیدن به معنویت لذت است
او میگوید لذت‌پرست محض باشید
اشو می گوید من نمی گویم خدا هست یا نیست می گویم من اون را پیدا نکردم و این تقصیر من نیست که او را نیافتم

۲۱آبان
اشو و ترویج عشق جنسی

اشو و ترویج عشق جنسی

اشو از عشق فراوان سخن می گوید ودر واقع دست مایه اصلی او در آثارش عشق است اما انچه در عشق اشو به چشم نمی خورد متعلق عشق است در اندیشه اشو عشق متعلق ندارد