بهاءالله

۰۴آبان
بررسی شبهه امر و کتاب جدید بهائیت

بررسی شبهه امر و کتاب جدید بهائیت

هر یک از فرقه ها برای پیدایش و گسترش خود، شبهاتی پیرامون اصول اعتقادی تشیع طرح کرده اند. یکی از شبهاتی که فرقه بهائیت درباره تضعیف مهدویت شیعی، شبهه ظهور امر و کتاب جدید است، آنها با ایراد این شبهه قصد دارند، تا عقائد شیعه را به چالش کشانده و در نتیجه به اثبات آئین باطل خود بپردازد.

۲۸شهریور
اقتباس برخی از آراء و احکام بهاءالله از صوفیه

اقتباس برخی از آراء و احکام بهاءالله از صوفیه

گلیشر به عنوان کسی که سالها در بهائیت بوده و با ایده های بهاءالله و عبدالبهاء کاملا آشنائی دارد این رفتار بیت العدل را در موارد مختلف به نقد و انتقاد کشیده است.

۲۱شهریور
چرا ازدواج با محارم در آیین بهائیت مجاز است؟

چرا ازدواج با محارم در آیین بهائیت مجاز است؟

بهائیان برای تبلیغ مسلک ساختگی‌ خود از روش‌هایی نظیر نشر کتاب، انتشار مقالات اینترنتی و اهدای کمک‌های مالی به افراد آسیب‌پذیر استفاده می‌کنند اما توضیح نمی‌دهند که به چه دلیل ازدواج با محارم -غیر از همسر پدر- مجاز است.

۱۲شهریور
کتاب خدا یا غلط نامه بهاء

کتاب خدا یا غلط نامه بهاء

چگونه آثار بشری و سرشار از غلط پیامبرنمای بهائیت که پس از انتشار، باز هم نیاز به اصلاح داشته، می تواند هم رتبه کتاب آسمانی قرآن کریم و حتی ناسخ آن معرفی شود؟!

۲۱تیر
کشف حجاب؛ از طاهره قره‌العین تا روحا خانم

کشف حجاب؛ از طاهره قره‌العین تا روحا خانم

از همان آغازین سال‌های حکومت قاجار و حتی به عهد فتحعلی‌شاه، در پی رفت‌وآمدهای متعدد ایرانیان به خارج از کشور و برعکس، نخستین تأثیرپذیری‌ها در شکل پوشش ایرانیان آغاز شد.

۲۰خرداد
«ترور»؛ ویژگی ذاتی بابیت و بهائیت است

«ترور»؛ ویژگی ذاتی بابیت و بهائیت است

«بابیگری» آغازگر ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران بود و ترور، آنچنان با بابیگری پیوند خورد که در اواخر دوران قاجار، نام «بابی» و «تروریست» با همدیگر مترادف بود.

۳۱اردیبهشت
میرزا یحیی صبح ازل کیست؟

میرزا یحیی صبح ازل کیست؟

در اکثر کتبی که به تاریخ بهائیت پرداخته اند آمده است که بعد از باب بابیت به دو شعبه ازلی و بهائی تقسیم شد اما به طور واضح به این که چرا ادامه بابیت به اینجا رسید تحلیل واضحی ارائه نشده است.

۲۱فروردین
یک حرکت خزنده و فریبنده در فرقه بهائیت

یک حرکت خزنده و فریبنده در فرقه بهائیت

بهاییان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به جانب قصد انتخاب دوست برای “بهاءالله”دارند...