بهاءالله

۲۰خرداد
«ترور»؛ ویژگی ذاتی بابیت و بهائیت است

«ترور»؛ ویژگی ذاتی بابیت و بهائیت است

«بابیگری» آغازگر ترورهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران بود و ترور، آنچنان با بابیگری پیوند خورد که در اواخر دوران قاجار، نام «بابی» و «تروریست» با همدیگر مترادف بود.

۳۱اردیبهشت
میرزا یحیی صبح ازل کیست؟

میرزا یحیی صبح ازل کیست؟

در اکثر کتبی که به تاریخ بهائیت پرداخته اند آمده است که بعد از باب بابیت به دو شعبه ازلی و بهائی تقسیم شد اما به طور واضح به این که چرا ادامه بابیت به اینجا رسید تحلیل واضحی ارائه نشده است.

۲۱فروردین
یک حرکت خزنده و فریبنده در فرقه بهائیت

یک حرکت خزنده و فریبنده در فرقه بهائیت

بهاییان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به جانب قصد انتخاب دوست برای “بهاءالله”دارند...

۲۳اسفند
نگاه آئین زرتشت به ظهور بابیت و بهائیت آنطور که بهائیان می خواهند

نگاه آئین زرتشت به ظهور بابیت و بهائیت آنطور که بهائیان می خواهند

آئین زرتشت بر پایه شعاری سه گانه اخلاق مدارانه (گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک) گام در زندگی انسانها گذاشته، در حالی که بهائیت از همان ابتدا با واژه تروریسم و حذف مخالفان به بدترین شکل توهمات خود را به انسانها عرضه کرده است...

۰۶اسفند
سیاست بهائیت در کمک به زلزله زلدگان ترکیه

سیاست بهائیت در کمک به زلزله زلدگان ترکیه

سازمان بهائیت در گزارش خود از زلزله ترکیه، ابتدا با تعیین اولویت خود در کمک رسانی به بهائیان زلزله زده، باری دیگر چهره خودخواه فرقه بهائی را بر همگان آشکار کرد. سازمان بهائی بی‌توجه به طمع خود در پس کمک و سابقه توهین و خیانت بهائیت به ترکیه، مدعی شد که چشم امید زلزله‌زدگان ترکیه به دست یاری بهائیان است!

۲۰بهمن
چرا داروی بهائیت علاج دردهای دنیا نیست؟

چرا داروی بهائیت علاج دردهای دنیا نیست؟

مری مکسول همسر ولی امر بهائیت در مقدمه مقاله‌ای این پرسش را مطرح کرد که چرا با آنکه دوای دردهای عالم در دست ماست، استقبالی از آن نمی‌شود؟! اما در پاسخ به او باید گفت: این چطور دارویی است که حتی نتوانست دردهای آورندگانش را درمان کند؟! پس بهتر است چرایی بی‌میلی به بهائیت را بی‌عملی و سیره و سیرت دورو و نازیبای بهائیت جستجو کنید.

۰۸بهمن
خداپنداری دیوانه ای بنام بهاءالله

خداپنداری دیوانه ای بنام بهاءالله

یکی از توجیهاتِ ادعای خدایی پیامبرنمای بهائی، تشبیه گفته‌های او به شطحیات صوفیانه و تجلّی است. اما به چند دلیل این توجیه قابل پذیرش نیست: اول: انسان نمی‌تواند مظهر کامل ذات الهی باشد، چون که خود، آفریده شده، محدود و ضعیف است. دوم: پیامبرنمای بهائیت با رد تجلّی، خود را ذات پروردگار دانسته و همین توجیه را نیز رد کرده است.

۲۹دی
شطحیات یا خداپنداری بهاءالله

شطحیات یا خداپنداری بهاءالله

یکی از توجیهاتِ ادعای خدایی پیامبرنمای بهائی، تشبیه گفته‌های او به شطحیات صوفیانه و تجلّی است. اما به چند دلیل این توجیه قابل پذیرش نیست: اول: انسان نمی‌تواند مظهر کامل ذات الهی باشد، چون که خود، آفریده شده، محدود و ضعیف است. دوم: پیامبرنمای بهائیت با رد تجلّی، خود را ذات پروردگار دانسته و همین توجیه را نیز رد کرده است.