بهاءالله

۰۶اسفند
سیاست بهائیت در کمک به زلزله زلدگان ترکیه

سیاست بهائیت در کمک به زلزله زلدگان ترکیه

سازمان بهائیت در گزارش خود از زلزله ترکیه، ابتدا با تعیین اولویت خود در کمک رسانی به بهائیان زلزله زده، باری دیگر چهره خودخواه فرقه بهائی را بر همگان آشکار کرد. سازمان بهائی بی‌توجه به طمع خود در پس کمک و سابقه توهین و خیانت بهائیت به ترکیه، مدعی شد که چشم امید زلزله‌زدگان ترکیه به دست یاری بهائیان است!

۲۰بهمن
چرا داروی بهائیت علاج دردهای دنیا نیست؟

چرا داروی بهائیت علاج دردهای دنیا نیست؟

مری مکسول همسر ولی امر بهائیت در مقدمه مقاله‌ای این پرسش را مطرح کرد که چرا با آنکه دوای دردهای عالم در دست ماست، استقبالی از آن نمی‌شود؟! اما در پاسخ به او باید گفت: این چطور دارویی است که حتی نتوانست دردهای آورندگانش را درمان کند؟! پس بهتر است چرایی بی‌میلی به بهائیت را بی‌عملی و سیره و سیرت دورو و نازیبای بهائیت جستجو کنید.

۰۸بهمن
خداپنداری دیوانه ای بنام بهاءالله

خداپنداری دیوانه ای بنام بهاءالله

یکی از توجیهاتِ ادعای خدایی پیامبرنمای بهائی، تشبیه گفته‌های او به شطحیات صوفیانه و تجلّی است. اما به چند دلیل این توجیه قابل پذیرش نیست: اول: انسان نمی‌تواند مظهر کامل ذات الهی باشد، چون که خود، آفریده شده، محدود و ضعیف است. دوم: پیامبرنمای بهائیت با رد تجلّی، خود را ذات پروردگار دانسته و همین توجیه را نیز رد کرده است.

۲۹دی
شطحیات یا خداپنداری بهاءالله

شطحیات یا خداپنداری بهاءالله

یکی از توجیهاتِ ادعای خدایی پیامبرنمای بهائی، تشبیه گفته‌های او به شطحیات صوفیانه و تجلّی است. اما به چند دلیل این توجیه قابل پذیرش نیست: اول: انسان نمی‌تواند مظهر کامل ذات الهی باشد، چون که خود، آفریده شده، محدود و ضعیف است. دوم: پیامبرنمای بهائیت با رد تجلّی، خود را ذات پروردگار دانسته و همین توجیه را نیز رد کرده است.

۲۰آذر
بهاءالله / فصاحت محیرالعقول یا تقلید غیرحکیمانه ؟

بهاءالله / فصاحت محیرالعقول یا تقلید غیرحکیمانه ؟

بهائیان آثار پیامبرنمای خود، خصوصاً آثار عربی او را اعجاز برانگیز و موجب حیرت اهل فصاحت و بلاغت معرفی می کنند. اما حقیقت آنست که یک انسان درس خوانده، عالم درس نخوانده معرفی می شود و عباراتی سرشار از غلط را به اسم وحی می نگارد! پس از غلط گیری های فراوان توسط او و اتباعش هم، محصولی بی محتوا، غلط و سندی بر رسوایی بهائیت به جا مانده است.

۰۷آذر
معجزه فصاحت بهاءالله

معجزه فصاحت بهاءالله

چگونه پیامبرنمای بهائیت می تواند آثار سرشار از غلط خود را به عنوان اعجاز و منبع وحی الهی معرفی کند، اما آنها را نیازمند اصلاح بشری بداند؟! مگر این پیشوایان بهائیت نبودند که حتی از یک غلط رقبای خود نگذشته و آن را دلیل بر کذب و بطلان ادعاهایش معرفی می کردند؟!

۲۱شهریور
بهائیت یک کیش ثبت‌نامی است
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

بهائیت یک کیش ثبت‌نامی است

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: بعید است به جز بهائیت در دنیا کیش قابل توجهی پیدا کنیم که برای پیوستن به آن شخص مجبور به ثبت‌نام در دفتر خاص باشد. اگر این ثبت‌نام صورت نگیرد آن شخص هنوز به عنوان یک بهائی شناخته نمی‌شود.

۱۰مرداد
فرصت‌طلبی بهائیت در بلایای طبیعی

فرصت‌طلبی بهائیت در بلایای طبیعی

تجربه نشان داده آشفتگی و نابسامانی‌هایی که در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله ایجاد می‌شود، همواره برای بهائیان فرصتی بوده که به عرض اندام بپردازند.