مسیحیت تبلیغی - موسسه فرق و ادیان زاهدان

02مرداد
منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (2)

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (2)

آغاز عرفی شدن جامعه مسیحی با ابداعات دینی پولس، و بروز جدی آن در باورها و عملکردهای صهیونیسم مسیحی از مباحث جدی این مقاله بود که نقطه تمرکز آن در آموزه منجی گرایی ترسیم شد.

03تیر
نظر مسیحیان و ارامنه نسبت به مسیحیت تبشیری

نظر مسیحیان و ارامنه نسبت به مسیحیت تبشیری

مسیحیان و ارامنه بسیار با بدبینی نسبت به مسیحیان تبشیری نگاه می‌کنند و ایشان را مهمانان ناخوانده‌ای می‌دانند که در صدد جذب جوانان ارمنی به جریان‌های افراطی مسیحی هستند.

02تیر
نفتالی بنت؛ نخست‌وزیری از جریان «صهیونیسم دینی»

نفتالی بنت؛ نخست‌وزیری از جریان «صهیونیسم دینی»

بنت یکی از شخصیت‌های سیاسی اسرائیلی است که بیشترین پایبندی را در سطح سیاسی به روایت توراتی در زمینه شهرک سازی دارد. او به جریان‌های بنیادگرا و مذهبی صهیونیست وابستگی دارد، جریان‌هایی که توسط خاخام‌ها هدایت شده و سیاست‌های آنها توسط این افراد تعیین می‌شود.

27خرداد
کلیمیان وطن دوست ایرانی در مقابل مسیحیان صهیونیست

کلیمیان وطن دوست ایرانی در مقابل مسیحیان صهیونیست

این همنوایی کلیمیان برای حضور حداکثری در انتخابات تمام نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کند.

08خرداد
جامعه تبشیری، تهی از صلح و محبت

جامعه تبشیری، تهی از صلح و محبت

جریان تبشیر مدعی است رسالت عیسی مسیح برای برقراری صلح و آسایش در جهان بوده و آنان هم به تأسی از ایشان، امروز مأموریت دارند که بشریت را از این طریق با جریان تبشیر آشنا کنند.

20اردیبهشت
مغلطه‌ای رایج در میان مبلغان تبشیری

مغلطه‌ای رایج در میان مبلغان تبشیری

مبلغان تبشیری وقتی می‌خواهند درباره باورهای خود صحبت کنند عقل را به‌عنوان معیاری برای سنجش قبول ندارند

19اردیبهشت
مسیحیان و چالش در الوهیت عیسی(ع)

مسیحیان و چالش در الوهیت عیسی(ع)

متاسفانه در رسانه های مسیحی خدایی عیسی فریاد می شود در حالی که مسیحیان هیچ توجیه قانع کننده برای این آموزه ضد عقل ندارند.

09اردیبهشت
نگاهی به کتاب «صهیونیسم مسیحی در جغرافیای مسیحیت»

نگاهی به کتاب «صهیونیسم مسیحی در جغرافیای مسیحیت»

صهیونیسم مسیحی تلاش گسترده‌ای برای فریب و جذب مسیحیان مبذول داشته و درصدد القای تفکر مدیریت حوادث آخرالزمان و عملی کردن ظهور مسیح است.

06اردیبهشت
موج سواری جریان تبشیر بر روی ویروس کرونا

موج سواری جریان تبشیر بر روی ویروس کرونا

شبکه های اجتماعی فضای مجازی برای گسترش فعالیت‌های تبشیری در بخش غیررسمی به کار گرفته شده و به عنوان بازوی اجرایی در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های دیداری و شنیداری عمل می‌کنند.