اسلام و مسیحیت

24مهر
تبشیر پست مدرن مسیحیت تبشیری

تبشیر پست مدرن مسیحیت تبشیری

هاتف الحسینی گفت: مدل های تبشیری پست مدرن با هدف نفوذ هویت و فرهنگ جامعه اسلامی بسیار خطرناک است، ثمره این اقدامات فقط ایجاد تنش و تضاد های فرهنگی در بین دو دین اسلام و مسیحیت است.

09اردیبهشت
نگاهی به کتاب «صهیونیسم مسیحی در جغرافیای مسیحیت»

نگاهی به کتاب «صهیونیسم مسیحی در جغرافیای مسیحیت»

صهیونیسم مسیحی تلاش گسترده‌ای برای فریب و جذب مسیحیان مبذول داشته و درصدد القای تفکر مدیریت حوادث آخرالزمان و عملی کردن ظهور مسیح است.

28فروردین
معنویت‌ های نوین دنیاگرا و گزینشی از ادیان سنتی است
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان:

معنویت‌ های نوین دنیاگرا و گزینشی از ادیان سنتی است

وحید سهرابی فر گفت: افراد در معنویت نوین گزینشی عمل می‌کنند و به سراغ مجموعه‌های مختلف از ادیان می‌روند و از هر دین عنصر مطلوب را اخذ می‌کنند در این نوع معنویت آنچه مهم است زندگی دنیوی است.