نقد تصوف

۲۱اسفند
عملکردهای آیت الله صافی در زمینه نقد تصوف

عملکردهای آیت الله صافی در زمینه نقد تصوف

عالمان دینی در عصر غیبت کبری، حافظان دین از دستبرد عقیده‌های دینی مردم می‌باشند. آیت الله العظمی صافی، یکی از این عالمان دینی است کع در طول عمر شریف خویش در عرصه‌های مختلف دینی حافظ مبانی صحیح اسلامی بودند.

۱۸دی
ابوالقاسم گورکانی و اعتقادات او

ابوالقاسم گورکانی و اعتقادات او

متصوفه معاصر به بزرگان سلف خویش می نازند. یکی از این اشخاص که برخی از صوفیه سلسله خویش را به او می رسانند ابوالقاسم گورکانی است. وی از جمله صوفیانی است که به ترویج انحرافات متعددی همچون تایید سماع، تقدیس ابلیس و سیدالموحدین دانستن ابلیس و... پرداخته است.

۰۸دی
جایگاه اجازه در تصوف

جایگاه اجازه در تصوف

متصوفه برای اقطاب خویش مناصبی قائل هستند که از آن جمله می توان به دادن اجازه های مختلف به مریدان و مشایخ خویش مانند اجازه امام بودن برای نماز جماعت، قضاوت و ارشاد، اشاره کرد.

۲۶آذر
الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق، کلامی وحیانی یا صوفیانه!!!

الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق، کلامی وحیانی یا صوفیانه!!!

یکی از مشهورترین عیاراتی که در میان خواص و عوام بیان می شود، عبارت الطُّرُقِ اِلَی الله بَعَدَدِ نُفُوسِ الْخَلٰایِقْ است که بعضی ها گمان می کنند از معصومین(ع) صادر شده است؛ در صورتی که در منابع معتبر حدیثی به حضرات معصومین (ع) منسوب نیست.

۰۸آذر
شباهت های فرقه اهل حق و تصوف

شباهت های فرقه اهل حق و تصوف

بین فرقه های تصوف و اهل حق شباهت هایی از جمله شکستن جوز، اعتقاد به افسانه هفت تنان و چهل تنان، احترام به سبیل، دم گرفتن و جمع شدن در مراسمات مذهبی و عبادی و مراسم ذکر جلی و خفی وجود دارد.

۰۷آذر
سلطنت فقر

سلطنت فقر

اساس تصوف در آغاز پیدایش و رواج آن بر زهد و فقر استوار بود و دست‌شستن از دنیا و مظاهر و تعلقات آن، لازمه صوفی بودن شمرده می‌شد. دنیا از نظر صوفی، دامگه پرجاذبه‌ای بود که او را از اوج و پرواز بازمی‌داشت.

۰۴آذر
ممنوعیت بزرگداشت اقطاب

ممنوعیت بزرگداشت اقطاب

یکی از ابزارهایی که صوفیه برای ترویج افکار خویش در جامعه استفاده می نمایند، ترویج و تبلیغ بزرگداشت بزرگان صوفیه است. در صورتی که فقهای شیعه هر امری از جمله ساخت فیلم و یا برگزاری بزرگداشت، که باعث ترویج این مسلک انحرافی می شود را حرام می دانند.

۱۱آبان
تقدیس ابلیس !!!

تقدیس ابلیس !!!

یکی از انحرافات متصوفه، اعتقادات مخالف آیات قرآن است. یکی از این اندیشه های نادرست، مطالبی است که آنها در مورد ابلیس در آثار خویش نوشته اند که او سید الموحدین می باشد، در صورتی که آیات قرآن در توبیخ ابلیس بسیار است و علت اخراجش از بهشت را تکبر او می داند.