تقویم ادیان - موسسه فرق و ادیان زاهدان

31تیر
عید شوشیان (دهوا زوطا) مبارک

عید شوشیان (دهوا زوطا) مبارک

عید شوشیانِ مندائیان به مناسبت ولادت ملکا (ملکه) اِبثاهیل، یک هفته بعد از عید بزرگ (دهوا ربا) برگزار می شود و مندائیان نام این عید را عید شیشیان، عید شیشان یا شوشیان و به زبان خودشان دهوا زوطا نامگذاری کرده اند.

چیزی یافت نشد !