هندوئیسم

12اردیبهشت
امام علی (ع)، توحید و نفی خدا بانو

امام علی (ع)، توحید و نفی خدا بانو

خدا بانو در آیین هندو و برخی ادیان دیگر شرق و در آیین های پگان و نئو پگان مرسوم است.

08اردیبهشت
آیا راما می تواند به ما کمک کند؟ / استمداد از یک موجود افسانه ای اثری بر زندگی ما دارد؟

آیا راما می تواند به ما کمک کند؟ / استمداد از یک موجود افسانه ای اثری بر زندگی ما دارد؟

متاسفانه همراه با ورود یوگا به ایران، بخش اعظمی از فرهنگ هندوئیسم که مبتنی بر باورهای خرافی و عمدتاً متناقض با یکدیگر است نیز به ایران وارد شد.

08اردیبهشت
شکل گیری موج جدید ترویج فحشا و اباحه گری در پوشش ورزش
آندلوسیزه کردن ایران به کمک مکتب یوگا کالیفرنیا

شکل گیری موج جدید ترویج فحشا و اباحه گری در پوشش ورزش

افزایش محبوبیت یوگا که بخشی از آن محصول تلقی غلط از این آئین معنوی هندوئیستی به عنوان یک ورزش است، منجر به رشد بازار کسب و کار آموزش یوگا در ایران شده است. در این راستا فضای مجازی نیز به افزایش مربیان غیررسمی یوگا به شدت دامن زده است.

05اردیبهشت
آیا قرآن کتاب خشونت است؟/ انسان؛ نقطه اشتراک تمام ادیان

آیا قرآن کتاب خشونت است؟/ انسان؛ نقطه اشتراک تمام ادیان

ناصر مهدوی با انتقاد از کسانی که قرآن را کتاب خشونت می‌دانند، گفت: از آنجایی که مسئله اصلی قرآن، انسان و نجات انسان است، هرگز نمی‌توان آن را کتاب خشونت معرفی کرد، چراکه به رسول خدا(ص) نیز وحی شده که اگر پیام الهی را با عشق و محبت به مردم ابلاغ کنی، تأثیر می‌گذارد و در غیر این صورت، از جریان کنار می‌روی. 

27اسفند
حیوانات و ادیان جهان
معرفی کتاب؛

حیوانات و ادیان جهان

کتاب حیوانات و ادیان جهان (Animal and world religions) به نگاه دین به بهره‌کشی حیوانات و آگاه‌سازی درباره مسئولیت برای رفتار محترمانه، کریمانه و شفقت‌آمیز با حیوانات می‌پردازد.