هندوئیسم

03مهر
دنیای پس از مرگ در ادیان هند

دنیای پس از مرگ در ادیان هند

یکی از مهم ترین منابع آیین هندویسم کتاب Bhagavat Gita است که درباره‌ی زندگی پس از مرگ از زبان کریشنا این چنین می گوید یک مرد لباس های کهنه‌ی خود را با لباس های تازه تعویض می‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

18شهریور
آیا هندوئیسم یک دین است؟

آیا هندوئیسم یک دین است؟

براساس ادله ای که مطح می شود، هندوئیسم را نمی‌توان یک دین، همانند ادیان ابراهیمی به شمار آورد.

09مرداد
ادیان اصلی در هندوستان
مستندی جالب ادیان در هندوستان؛

ادیان اصلی در هندوستان

هند کشوری سکولار است، اگرچه ادیانی همچون هندوئیسم، اسلام، سیکیسم، بودائیسم و مسیحیت از ادیان اصلی در این کشور و ادیان قدیمی دنیا محسوب می‌شوند.

05مرداد
آلت پرستی در هندوستان

آلت پرستی در هندوستان

به گزارش پایگاه خبری مفاز، سرزمین هند نه تنها در زمینه آب و هوا و مردمان سرزمین عجایب است، بلکه در زمینه ادیان هم سرزمین عجیبی است. تنوع و پیچیدگی عقاید در هندوستان بسیار دامنه دار است. گفته‌اند در میان ادیان دنیا، دین هندویی مانند یک انبار فروشنده دوره گرده است که هم اشیاء نفیس […]

29خرداد
مکاتب معنویت گرا؛ سای بابا

مکاتب معنویت گرا؛ سای بابا

سای بابا برای دعوت خود معبد بزرگی بنام «پراشانتی نیلا یام» به معنی «آشیانه صلح برین» برپا کرد که در آن معبد برای اعیاد مذهبی همه ادیان مراسم برپا می شود.

12اردیبهشت
امام علی (ع)، توحید و نفی خدا بانو

امام علی (ع)، توحید و نفی خدا بانو

خدا بانو در آیین هندو و برخی ادیان دیگر شرق و در آیین های پگان و نئو پگان مرسوم است.

08اردیبهشت
آیا راما می تواند به ما کمک کند؟ / استمداد از یک موجود افسانه ای اثری بر زندگی ما دارد؟

آیا راما می تواند به ما کمک کند؟ / استمداد از یک موجود افسانه ای اثری بر زندگی ما دارد؟

متاسفانه همراه با ورود یوگا به ایران، بخش اعظمی از فرهنگ هندوئیسم که مبتنی بر باورهای خرافی و عمدتاً متناقض با یکدیگر است نیز به ایران وارد شد.

08اردیبهشت
شکل گیری موج جدید ترویج فحشا و اباحه گری در پوشش ورزش
آندلوسیزه کردن ایران به کمک مکتب یوگا کالیفرنیا

شکل گیری موج جدید ترویج فحشا و اباحه گری در پوشش ورزش

افزایش محبوبیت یوگا که بخشی از آن محصول تلقی غلط از این آئین معنوی هندوئیستی به عنوان یک ورزش است، منجر به رشد بازار کسب و کار آموزش یوگا در ایران شده است. در این راستا فضای مجازی نیز به افزایش مربیان غیررسمی یوگا به شدت دامن زده است.