اقلیت های دینی

19مهر
حقوق اقلیت‌ها در مراسم آئینی از دیدگاه مذاهب فقهی

حقوق اقلیت‌ها در مراسم آئینی از دیدگاه مذاهب فقهی

دومین شماره از پژوهش‌نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی منتشر شد.

07مهر
کوچ گسترده مسیحیان از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه

کوچ گسترده مسیحیان از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه

نزدیک به دو سوم مسیحیان ساکن منطقه جزیره در شمال شرق سوریه محل سکونت خود را ترک کرده اند.

18شهریور
وضعیت احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی ایرانی

وضعیت احوال شخصیه اقلیت‌های دینی و مذهبی ایرانی

ایران سرزمینی است که در طول تاریخ میزبان اقوام و ادیان مختلفی بوده است. در تمام قرون گذشته گروهی از افراد با عقاید متفاوت وارد این کشور شده‌اند، عده‌ای مانده‌اند و گروهی هم به تاریخ تبدیل شده‌اند.

13خرداد
اقلیت های دینی در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی

اقلیت های دینی در حکومت اسلامی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی

امام خمینی گام های بلندی در گشودن راه های جدید در بینش فقهی، سیاسی و مسائل حقوق بشری برداشتند. ایشان ضمن وارد کردن مقوله های عرفانی در شخصیت و ارزش انسان به قلمرو مباحث فقهی حقوق بشر، اصولاً با تکیه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، افق های جدیدی را برای صاحب نظران در برداشت از نصوص اسلامی متناسب با انسان معاصر باز نمودند.

11خرداد
طالبان: سخت‌ترین ضربه‌ها به اقلیت‌های مذهبی در دوران اشرف غنی وارد شده است

طالبان: سخت‌ترین ضربه‌ها به اقلیت‌های مذهبی در دوران اشرف غنی وارد شده است

طالبان با اظهار اینکه سخت‌ترین ضربه‌ها به اقلیت‌های مذهبی در زمان اشرف غنی وارد شده است، تاکید کرد که این گروه به رعایت حقوق اقلیت‌ها متعهد است.

06خرداد
ثبت «روز ملی هندوها و سیک‌ها» در تقویم ملی افغانستان

ثبت «روز ملی هندوها و سیک‌ها» در تقویم ملی افغانستان

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که قرار است به دستور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور، روز ملی فرهنگی هندوها و سیک‌های افغان در تقویم ملی افغانستان درج شود.