معرفی کتاب

08مهر
کتاب «سلفی‌ گری» در آلمان منتشر شد

کتاب «سلفی‌ گری» در آلمان منتشر شد

کتاب «سلفی گری» نوشته محمود جاربا در آلمان منتشر شد که در آن چگونگی نمایش چهره خشن از اسلام توسط گروه‌های سلفی تشریح شده است.

29شهریور
انتشار چاپ دوم کتاب مهدیان دروغین

انتشار چاپ دوم کتاب مهدیان دروغین

در این نوبت فصل‌های کتاب به ده فصل و ضمائم ارزشمند آن به هفت ضمیمه افزایش یافته است.

13شهریور
«انتخاب محدود» کتابی در توصیف فرقه‌زدگی

«انتخاب محدود» کتابی در توصیف فرقه‌زدگی

کتاب «انتخاب محدود» در موضوع رابطه با فرقه‌های جذاب، دلیل اعتقاد پیداکردن افراد به آن‌ها و چگونگی جذب و نگهداری اعضاء منتشر شد.

08شهریور
بررسی نقد مستندات قرآنی جریان انحرافی احمد اسماعیل
معرفی کتاب؛

بررسی نقد مستندات قرآنی جریان انحرافی احمد اسماعیل

کتاب «بررسی نقد مستندات قرآنی جریان انحرافی احمد اسماعیل» به همت پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

01شهریور
کتاب «جنبش درونی در میسیولوژی- مدل تبشیری مسلمانان پیرو عیسی مسیح» وارد بازار نشر شد

کتاب «جنبش درونی در میسیولوژی- مدل تبشیری مسلمانان پیرو عیسی مسیح» وارد بازار نشر شد

کتاب «جنبش درونی در میسیولوژی- مدل تبشیری مسلمانان پیرو عیسی مسیح» با هدف مقابله با مسیحیت تبشیری افراطی به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه اصفهان منتشر شد.

29تیر
روایت جذب؛ بررسی علل گرایش و جذب به جنبش های جهادگرای سلفی

روایت جذب؛ بررسی علل گرایش و جذب به جنبش های جهادگرای سلفی

کتاب روایت جذب (علل گرایش و جذب به جنبش های جهادگرای سلفی) به قلم هادی معصومی زارع منتشر شد.

22تیر
«تصوف در مصر» وارد بازار نشر شد

«تصوف در مصر» وارد بازار نشر شد

این کتاب برای اولین بار توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در سال ۱۴۰۰ به زیور طبع آراسته شده است.

05تیر
«طالبان»؛ کتابی مرجع برای شناخت طالبان
معرفی کتاب؛

«طالبان»؛ کتابی مرجع برای شناخت طالبان

این کتاب در زمانی نوشته شده است که جنگ میان جبهه شمال و طالبان برقرار بود و هنوز بخشهای زیادی از افغانستان تحت اداره دولت ربانی قرار داشت.