مقاله - موسسه فرق و ادیان زاهدان

۲۰فروردین
زمینه‌های اجتماعی رشد سلفیت| مقاله

زمینه‌های اجتماعی رشد سلفیت| مقاله

بنیادگرایی و سلفیت در دوران معاصر عمدتاً ناشی از یک عامل اصلی مواجهه با یک «دیگری» به نام مدرنیته و عوامل محلی دیگری است که به نسبت هر کدام از زیست بوم های فرهنگی جهان اسلام با یکدیگر متفاوت اند.

۲۴آبان
اسلام‌گرایان از طالبان الهام خواهند گرفت؟!
طالبان و آینده پروژه اسلام سیاسی؛

اسلام‌گرایان از طالبان الهام خواهند گرفت؟!

۱۲مهر
نقدی بر تردیدهای سلفیان در باب شهادت امام حسن مجتبی(ع)

نقدی بر تردیدهای سلفیان در باب شهادت امام حسن مجتبی(ع)

امروزه برخی از سلفیان با انکار حقایق و مسلمات تاریخی، با استناد به سخنان بعضی از افراد، در تبرئه معاویه سعی کرده و با کتمان حقایق درصدد دفاع از وی برآمده اند.

۳۱شهریور
«باروخ اسپینوزا»؛ از تکفیر رهبران دینی تا لیبرالیسم مذهبی

«باروخ اسپینوزا»؛ از تکفیر رهبران دینی تا لیبرالیسم مذهبی

باروخ اسپینوزا یکی از بنیانگذاران و مدافعان برجسته پروژه مدرن لیبرالیسم مذهبی و آزادی بیان و اندیشه و جمهوری خواهی تجاری هلندی بود.

۲۰شهریور
نویسنده غربی: دینداری تعاملات اجتماعی را تقویت می کند
بررسی ارتباط جامعه سکولار با دین؛

نویسنده غربی: دینداری تعاملات اجتماعی را تقویت می کند

یک محقق کانادایی با ارائه چهار تفسیر از سکولار در یک مقاله نوشت: «سکولار فراگیر» بیشترین سازگاری را با جامعه مذهبی دارد زیرا در این رویکرد دولت نباید توسط یک دین خاص اداره یا هدایت شود، بلکه باید طوری عمل کند که بیشترین گروه های اعتقادی از جمله غیرمذهبی را شامل شود.

۲۶مرداد
حکایت‌های زنان صوفی در روض الریاحین امام یافعی

حکایت‌های زنان صوفی در روض الریاحین امام یافعی

در کتاب روض الریاحین نوشته الیافعی الیمنی، جز زنان، دسته‌ای از حوریان بهشتی هم در بعضی حکایت‌ها و روایت‌های داستان دارای نقش هستند.

۰۶مرداد
فضایل امیرالمؤمنین از زبان خلفای سه گانه

فضایل امیرالمؤمنین از زبان خلفای سه گانه

خلفای سه گانه همانند بسیاری از مسلمین، با مشاهده فضایل گوناگون علی(ع)، در زبان و عمل به برتری آن حضرت بر خودشان و بر همه مسلمین اعتراف کرده و به تجلیل از امیرالمؤمنین (ع) پرداخته اند.

۰۲مرداد
منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (۱)

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (۱)

آغاز عرفی شدن جامعه مسیحی با ابداعات دینی پولس، و بروز جدی آن در باورها و عملکردهای صهیونیسم مسیحی از مباحث جدی این مقاله بود که نقطه تمرکز آن در آموزه منجی گرایی ترسیم شد.

۳۰خرداد
مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش

مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی شیعه و داعش

در این نوشتار به مقایسة تطبیقی اعتقادات سیاسی، اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی در منظومة سیاسی شیعه و داعش پرداخته شده است.

۲۵خرداد
مهم‌ترین مضامین دعاهای شیعی و مسیحی

مهم‌ترین مضامین دعاهای شیعی و مسیحی

دعا در ادیان، به‌ویژه در ادیان ابراهیمی، صرفاً خواهش و تمنّای انسان از خدا نیست؛ بلکه در حقیقت روایتگر رابطۀ انسان و خدا، و نیز شناختی است که این ادیان از خدا به دست می‌دهند.