تورات و انجیل

10اردیبهشت
روزه در یهود یکی از طرق سه گانه رسیدن به قرب الهی است
دین پژوه کلیمی:

روزه در یهود یکی از طرق سه گانه رسیدن به قرب الهی است

محقق و دین‌پژوه کلیمی گفت: روزه یکی از اشتراکات ادیان و یکی از موارد سه گانه متعارف یهود برای نزدیکی به خداوند محسوب می شود.

10اردیبهشت
اصول روزه در مسیحیت
کشیش گریگوریس تبیین کرد؛

اصول روزه در مسیحیت

کشیش نرسسیانس گفت: توبه از گناهان، قرب الهی و توجه به هم‌نوع، سه اصل نهفته در روزه است، ما هنگام روزه از خداوند طلب مغفرت و آمرزش و به مستمندان و نیازمندان کمک مالی کنیم.

01اردیبهشت
ادیان از منظر اکیست ‌ها

ادیان از منظر اکیست ‌ها

ادعای اینکه اکنکار به ادیان دیگر با چشم احترام می نگرد شگردی تبلیغاتی است که باید راست و دروغش را آزمود.

26فروردین
قوم یهود آزمایشگاهی برای روان‌درمانان

قوم یهود آزمایشگاهی برای روان‌درمانان

آیا جامعه‌ی اسرائیل دنیای کینه‌جوئی، لجاجت، حیله‌گری‌، تکبر‌، غرور و نژادپرستی انسان‌ یهودی است که برونی شده است؟

18فروردین
فرقه های یهودیت

فرقه های یهودیت

در ابتدا هر دینی از اختلاف و تشتّت آراء مصون و محفوظ است ولی با گذشت زمان تحت عوامل گوناگون معانی مختلفی از گزاره‌های دینی استنباط می‌کنند که همین امر باعث می‌شود تا فرقه‌های متعدد بوجود آیند.