پائلو کوئیلیو

۲۹اردیبهشت
چرا معنویت های نوظهور پرجاذبه هستند؟

چرا معنویت های نوظهور پرجاذبه هستند؟

هجمه شبه‌عرفان های شرقی و غربی و انزوای عرفان اسلامی

۰۶تیر
مکاتب معنویت گرا؛ پائولو کوئیلو

مکاتب معنویت گرا؛ پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو معتقد است که بشر هر چه را که خواست بپرستد و هر طوری که خواست بپرستد. اگر انسان خودش تصمیم بگیرد و راه غلط را برود،  بهتر از این است که به حرف بزرگان و عقلا گوش کند و راه درست رابرود.