فرقه گرسنگی

۱۴خرداد
درخواست بازنگری در قوانین انجمن‌های مذهبی کنیا

درخواست بازنگری در قوانین انجمن‌های مذهبی کنیا

اسقف‌های کاتولیک کنیا بازنگری در قوانین انجمن‌های مذهبی سال ۲۰۱۵ را با هدف تقویت عملکرد سازمان‌های مذهبی خواستار شدند.

۱۵اردیبهشت
عواقب فرقه گرسنگی در کنیا

عواقب فرقه گرسنگی در کنیا

أسیب‌شناسانان کالبدشکافی بیش از ۱۰۰ جنازه شامل شمار زیادی کودک مرتبط با یک فرفه مذهبی کنیایی را آغاز کرده‌اند .

۱۴اردیبهشت
فرمان غریب رهبر فرقه کنیایی به مرگ گروهی اعضا انجامید| کالبدشکافی اجساد آغاز شده است

فرمان غریب رهبر فرقه کنیایی به مرگ گروهی اعضا انجامید| کالبدشکافی اجساد آغاز شده است

أسیب‌شناسانان کالبدشکافی بیش از ۱۰۰ جنازه شامل شمار زیادی کودک مرتبط با یک فرفه مذهبی کنیایی را آغاز کرده‌اند که در شرق این کشور یافت شده‌اند و ظاهرا به دنبال فرمان غریب رهبر این فرقه درگذشته‌اند.

۰۶اردیبهشت
رهبر فرقه «گرسنگی» در کنیا: حداقل هزار نفر برای ملاقات با عیسی رفتند

رهبر فرقه «گرسنگی» در کنیا: حداقل هزار نفر برای ملاقات با عیسی رفتند

رهبر فرقه گرسنگی در کنیا با این وعده که “با گرسنگی می توان با عیسی محشور شد”، پیروانش را به کام مرگ کشید و ادعا کرد که پلیس اجساد حداقل ۱۰۰۰ نفر را پیدا خواهد کرد.

۰۵اردیبهشت
تلفات فرقه گرسنگی در کنیا به 73 نفر رسید

تلفات فرقه گرسنگی در کنیا به 73 نفر رسید

تلفات ناشی از اعتقاد یک فرقه مسیحی در کنیا مبنی بر گرسنه ماندن و رفتن به بهشت به 73 نفر رسید.