دراويش صوفی

۰۳تیر
معرفی تصوف از طریق یوتیوب در کشمیر

معرفی تصوف از طریق یوتیوب در کشمیر

در کشمیر، تصوف - شاخه‌ای از اسلام که بر عرفان تأکید دارد - توانسته از طریق یوتیوب توجهات زیادی را به خود جلب کند.

۰۷فروردین
فرقه اویسیه

فرقه اویسیه

روحانی ساده لوحی بود که یک روز می رفت پیش خاکساریه و دست بیعت می داد و روز بعدش پیش فرقه های دیگر می رفت. چون دید هیچ کس او را تحویل نمی گیرد ادعای اویسی کرد.