جنگ جهانی اول

۰۴فروردین
پیش بینی پایان سلطه یهودیت توسط هیتلر

پیش بینی پایان سلطه یهودیت توسط هیتلر

هیتلر معتقد است نتیجه نهایی این نیست که مردم تمام آزادی‌شان را تحت سلطه یهودیان از دست بدهند بلکه یهودیت ناپدید خواهد شد.

۱۰شهریور
برگزاری جشن برای دریافت نشان از انگلستان/  سبک زندگی عباس افندی در آینه خاطرات معاصران

برگزاری جشن برای دریافت نشان از انگلستان/ سبک زندگی عباس افندی در آینه خاطرات معاصران

با شروع جنگ جهانی اول، حمایت عباس افندی از انگلیس باعث شد تا جمال پاشا، فرمانده کل قوای عثمانی اعلام کند پس از فتح مصر و در بازگشت، عباس افندی را به صلابه خواهد کشید.