جنبش های نوپدید

۲۰اسفند
کثرت گرایی و جریان های معنوی نوپدید

کثرت گرایی و جریان های معنوی نوپدید

از لحاظ ریشه شناسی، کثرت گرایی دینی سیر تکاملی پروتستانتیسم لیبرل [شکل مؤثری از لیبرالیسم دینی، مدرنیسم با تجرید] است که از سوی فردریک شلایرماخر بنیان نهاده شده...

۱۵اسفند
کتاب «شبه جنبش های معنوی» منتشر شد

کتاب «شبه جنبش های معنوی» منتشر شد

کتاب «شبه جنبش های معنوی (درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی)» اثر حمیدرضا مظاهری سیف در ۳۰۰ صفحه روانه بازار نشر شد.

۲۰مهر
کثرت‌گرایی و جنبش‌های معنوی نوپدید

کثرت‌گرایی و جنبش‌های معنوی نوپدید

راهکاری که برای عقب‌ نشاندن تفکر ناب معناگرا در جهان پست‌مدرن دنبال می‌شود، تضعیف گفتگوی حقیقت‌گرا در میان ادیان و ترویج کثرت‌گرایی است.