تشکیلات بهائیت

۳۰اردیبهشت
پای حرف های خانم ندا بابایی، متبری از فرقه بهائیت

پای حرف های خانم ندا بابایی، متبری از فرقه بهائیت

خانم ندا بابایی در خانواده ای بهائی متولد شد اما تناقضات و جو تشکیلاتی آزاردهنده بهائیت، در نهایت او را به فکر جدایی از این فرقه انداخت...

۲۶فروردین
جوانان، هدف اصلی موج جدید کنفرانس‌های بهائی

جوانان، هدف اصلی موج جدید کنفرانس‌های بهائی

گفتمان اجتماعی طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود که برگزاری کنفرانس‌های مختلف در سطح محلی و بالاتر، یکی از آن‌هاست.