بهائیان ایران

۲۸خرداد
شیطان در بهائیت

شیطان در بهائیت

پیشوایان بهائیت از انکار وجود خارجی شیطان شروع کرده، در مواردی وجودش را پذیرفته و عقاید اسلامی در خصوص آن را تکرار کرده و در نهایت شیطان را زناکار با مادر مخالفین بهائیت معرفی کرده اند!

۲۳خرداد
تلاش بهائیت جهت فعال کردن کمپین ضد ایرانی

تلاش بهائیت جهت فعال کردن کمپین ضد ایرانی

خبرهایی از ساخت مستند و نظایر آن در این موضوع، ادامه تلاش این مرکز جهت پر رونق نشان دادن این کمپین است.

۱۹خرداد
بهائیان پست فطرت از نظر عبدالبهاء

بهائیان پست فطرت از نظر عبدالبهاء

تشکیلات بهائیت در این دوره آشوب ها با اسم رمز «مشارکت در اصلاح»، بهائیان را مجاز به فعالیت و ایفای نقش ضدحکومتی کرد. اما این سازمان و بهائیانی که از هیچ تلاشی برای پیاده سازی طرح براندازی نرم در کشور دریغ نمی کنند، در نظر عبدالبهاء پست فطرت و حزب شیطان هستند.

۱۹خرداد
هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (2)
بررسی نقش و عملکرد بهائیان در دوران پهلوی دوم؛

هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (2)

امام خمینی (ره) با آغاز نهضت خود چگونه به مبارزه با حکومت پهلوی و نفوذ و قدرت تشکیلات بهائیت و هوشیار کردن مردم در این زمینه پرداخت؟ بخش دوم این یادداشت را می خوانید:

۱۵خرداد
گستاخی بهائیت در پس قیام 15 خرداد

گستاخی بهائیت در پس قیام 15 خرداد

پس از تهاجم رژیم پهلوی به مدرسه‌ی فیضیه و طالبیه در قم و تبریز و سخنرانی و بازداشت امام خمینی (ره)؛ قیام 15 خرداد 1342، بر علیه رژیم پهلوی شکل گرفت. رژیم شاه برای تسلط بر اوضاع، حدود 5000 نفر از مردم معترض را به خاک و خون کشید. اما جالب آن‌که تشکیلات بهائیت در اقدامی بی‌شرمانه، به ستایش سرکوب‌گران وحشی رژیم، برای کشتار مردم پرداخت!

۱۵خرداد
هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (1)
بررسی نقش و عملکرد بهائیان در دوران پهلوی دوم؛

هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (1)

نقش و عملکرد بهائیان در دوران پهلوی دوم در ساختار حکومت چه بود؟ امام خمینی (ره) با آغاز نهضت خود چگونه به مبارزه با حکومت پهلوی و نفوذ و قدرت تشکیلات بهائیت و هوشیار کردن مردم در این زمینه پرداخت؟ این یادداشت در صدد پاسخگویی به این پرسش است.

۰۶خرداد
حکم ازدواج با محارم در بهائیت

حکم ازدواج با محارم در بهائیت

مهیا نبودن شرایط در ایران، دلیل ازدواج نکردن بهائیان با محارم در ایران است.

۰۲خرداد
عداوت بهائیت با ایران

عداوت بهائیت با ایران

مدّتی است تشکیلات بهائیت آشکارا ضمن مقابله با نظام، سعی دارد تا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را متحد کند.