بهائیان ایران

۱۹خرداد
هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (2)
بررسی نقش و عملکرد بهائیان در دوران پهلوی دوم؛

هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (2)

امام خمینی (ره) با آغاز نهضت خود چگونه به مبارزه با حکومت پهلوی و نفوذ و قدرت تشکیلات بهائیت و هوشیار کردن مردم در این زمینه پرداخت؟ بخش دوم این یادداشت را می خوانید:

۱۵خرداد
گستاخی بهائیت در پس قیام 15 خرداد

گستاخی بهائیت در پس قیام 15 خرداد

پس از تهاجم رژیم پهلوی به مدرسه‌ی فیضیه و طالبیه در قم و تبریز و سخنرانی و بازداشت امام خمینی (ره)؛ قیام 15 خرداد 1342، بر علیه رژیم پهلوی شکل گرفت. رژیم شاه برای تسلط بر اوضاع، حدود 5000 نفر از مردم معترض را به خاک و خون کشید. اما جالب آن‌که تشکیلات بهائیت در اقدامی بی‌شرمانه، به ستایش سرکوب‌گران وحشی رژیم، برای کشتار مردم پرداخت!

۱۵خرداد
هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (1)
بررسی نقش و عملکرد بهائیان در دوران پهلوی دوم؛

هم آوردی بهائیت و نهضت امام راحل (1)

نقش و عملکرد بهائیان در دوران پهلوی دوم در ساختار حکومت چه بود؟ امام خمینی (ره) با آغاز نهضت خود چگونه به مبارزه با حکومت پهلوی و نفوذ و قدرت تشکیلات بهائیت و هوشیار کردن مردم در این زمینه پرداخت؟ این یادداشت در صدد پاسخگویی به این پرسش است.

۰۶خرداد
حکم ازدواج با محارم در بهائیت

حکم ازدواج با محارم در بهائیت

مهیا نبودن شرایط در ایران، دلیل ازدواج نکردن بهائیان با محارم در ایران است.

۰۲خرداد
عداوت بهائیت با ایران

عداوت بهائیت با ایران

مدّتی است تشکیلات بهائیت آشکارا ضمن مقابله با نظام، سعی دارد تا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را متحد کند.

۳۰اردیبهشت
پای حرف های خانم ندا بابایی، متبری از فرقه بهائیت

پای حرف های خانم ندا بابایی، متبری از فرقه بهائیت

خانم ندا بابایی در خانواده ای بهائی متولد شد اما تناقضات و جو تشکیلاتی آزاردهنده بهائیت، در نهایت او را به فکر جدایی از این فرقه انداخت...

۳۰اردیبهشت
اثر شهید طالبیان در رد فرقه ضاله بهائیت

اثر شهید طالبیان در رد فرقه ضاله بهائیت

شهید محمد طالبیان در راستای مقابله با ترویج بهائیت در زمان طاغوت اقدام به نوشتن مطالبی در نقد و رد بهائیت کردند.

۲۰اردیبهشت
تحریف تاریخ و ارزش‌های ملی هدف فرقه ضاله بهائی

تحریف تاریخ و ارزش‌های ملی هدف فرقه ضاله بهائی

اهمیت و تاثیر تاریخ ایران زمین در شکست طرح‌های معاندان نظام ایران باعث شده است تا فرقه ضاله بهائی به دنبال تحریف تاریخ ایران باشد.