کتاب - موسسه فرق و ادیان زاهدان

04فروردین
درسنامه نقد و بررسی جریان احمد الحسن بصری

درسنامه نقد و بررسی جریان احمد الحسن بصری

این کتاب با هدف نقد برخی از ادعاهای انحرافی احمد بصری تدوین شده و به جهت رعایت اختصار از طرح بسیاری از ادعاها و پاسخ‌ها خودداری شده است.

چیزی یافت نشد !