اکنکار - موسسه فرق و ادیان زاهدان

01اردیبهشت
ادیان از منظر اکیست ‌ها

ادیان از منظر اکیست ‌ها

ادعای اینکه اکنکار به ادیان دیگر با چشم احترام می نگرد شگردی تبلیغاتی است که باید راست و دروغش را آزمود.

20آبان

نفی دین از دیدگاه اکنکار

به سختی می توان ادعا کرد که دین ومذهب پدیده ای ساخت بشر نباشد وکشیش ها ومقامات روحانی یقینا از طرف کسی جز خودشان ماموریت نیافته اند

21خرداد

دانستنیهای اکنکار (جنبش نوظهور معنویت نما)

نام اکنکار
پایه گذار: پال توئیچل تاریخ تولد:
۱۹۲۰ و تاریخ فوت وی را ۱۹۷۱ ضبط کردهاند. ،۱۹۱۰ ، زمان تولد توئیچل را ۱۹۰۸
مکان تولد:
پادوکاه کنتوکی سال پایهگذاری ۱۹۶۵
متون مقدس یا متون مورد احترام متن مقدس اصلی این آیین سریعت کی سوگماند است که در کنار آن آثار پال توئیچل کلید
هنر رؤیابینی روحانی نیز از احترام » جهانهای سری و درآمدی بر اکنکار و آثاری از هارولد کلمپ رهبر نوازنده این آیین نظیر
خاصی برخوردار است