واقعه عاشورا

۰۶شهریور
پیاده‌روی اربعین؛ بستر بروز و ظهور مناسک عزاداری عاشورا
تأملی در چرایی اهمیت شناخت نمادهای مناسکی اربعین؛

پیاده‌روی اربعین؛ بستر بروز و ظهور مناسک عزاداری عاشورا

مناسک عزاداری عاشورا بستر ظهور یک نظام نمادین قوی است که مهم‌ترین نقش را در بازتولید هویت شیعی، معنا بخشی به حیات شیعیان و تقویت همبستگی میان آن‌ها دارد که طی سال‌های اخیر ضمن گستردگی بیشتر‌، در شکل پیاده‌روی اربعین نمود تازه‌ای یافته است.

۰۱خرداد
شباهت مصائب سیدالشهدا(ع) با رنج مسیح(ع) و توجه پژوهشگران جهان به عاشورا
گفتگویی با نویسنده مقاله «امام حسین (ع) در منظر شارل ویرولود»؛

شباهت مصائب سیدالشهدا(ع) با رنج مسیح(ع) و توجه پژوهشگران جهان به عاشورا

یکی از جنبه‌هایی که سبب توجه جمله‌ای از اندیشمندان جهان به مساله عاشورا شد، مساله مطالعات تطبیقی شخصیت حضرت سیدالشهدا(ع) و نهضت عاشورا است که در دنیای اسلام و و مسیحیت جایگاه خاص خود را دارد، در واقع رنج و مصیبت امام حسین (ع) و تطابق آن با مصیبت‌ها و مصائب حضرت مسیح (ع)، جریان معراج و به صلیب کشیده شدن ایشان دستمایه بررسی پژوهشگران این محور قرار گرفته است.

۳۱تیر
ارتباط ماجرای ذبح حضرت اسماعیل با واقعه عاشورا
در نشست «قربانی در ادیان» تبیین شد؛

ارتباط ماجرای ذبح حضرت اسماعیل با واقعه عاشورا

قاسمی با اشاره به اینکه عید اضحی یعنی واقعه ذبح ابراهيم به نوعی با شهادت امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان در کربلا مرتبط است، گفت: در واقعه ذبح ‌نشدن اسماعيل،‌ رازي نهفته است كه تنها با واقعه عاشورا در کربلا گره‌گشایی می شود.