نماز در ادیان

۰۴فروردین
گزارشی از جایگاه نماز در ادیان مختلف

گزارشی از جایگاه نماز در ادیان مختلف

نماز به عنوان عالی‌ترین شکل عبودیّت و کامل‎ترین صورت تعظیم و پرستش پروردگار یکی از مهمترین اعمال عبادی است که در شریعت اسلام وجود دارد، اما بعضاً گمان می­ شود که این عمل عبادی یکی از تکالیف و شرایع اسلام بوده و در دیگر ادیان آسمانی سابقه­‌ای ندارد.