نفوذ بهائیت

۰۳خرداد
جریمه یکصد میلیون ریالی برای روغن فروش بهایی

جریمه یکصد میلیون ریالی برای روغن فروش بهایی

اداره تعزیرات حکومتی فروشنده بهایی روغن موتور شهر زاهدان را به دلیل تخلفات فروش به مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه کرد.

۳۰شهریور
مهسا امینی و سه شیوه مبارزاتی اسماعیل پور

مهسا امینی و سه شیوه مبارزاتی اسماعیل پور

مرتضی اسماعیل پور فعال رسانه ای بهائیت در اعتراض به درگذشت مهسا امینی، مردم را به از بین بردن اموال عمومی، درگیری با نیروهای امنیتی و ایجاد ترافیک فراخواند. اما بهائیتی که به دلیل ایجاد رسوایی و به بهانه فعالیت های سیاسی اسماعیل پور را طرد کرد، چرا امروزه به حمایت از او می پردازد و به مخاطب القاء می کند که نماینده غیررسمی بهائیت است؟!

۲۹شهریور
علت علاقه تشکیلات بهائیت به نفوذ در حوزه کودک چیست؟

علت علاقه تشکیلات بهائیت به نفوذ در حوزه کودک چیست؟

هاتف دوستدار از بهائیانی است که از سال 1375، هم زمان با دیگر مأموران تشکیلات بهائیت در ایران، مجری سیاستهای توسعه طلبانه تشکیلات بهائیت در ایران شده است. علّت گسیل افرادی نظیر هاتف دوستدار به حوزه کودک از این جهت است که نهاد رهبری بهائیت دریافته از این زمینه، راه راحت تری در رسیدن به هدف کودتای فرهنگی خود خواهد داشت.

۲۸شهریور

هاتف دوستدار بهائی نفوذی

هاتف دوستدار دارای یک خانواده تشکیلاتی و متعصب بهائی است که از سال 1368 به منظور اجرای توسعه طلبانه بیت العدل اسرائیل از انگلیس به ایران مهاجرت کرده است. او در این سالها توانسته نقش پررنگی در نهادهای دولتی در زمینه موسیقی و کودک پیدا کند! اما چرا نباید اعضای بهائیت در نهادهای فرهنگی و تصمیم ساز کشور حضور و فعالیت داشته باشند؟!