ناسیونالیست

۲۰بهمن
ویدئو| ادای سوگند هندو‌های افراطی برای کشتن مسلمانان

ویدئو| ادای سوگند هندو‌های افراطی برای کشتن مسلمانان

ویدئویی از گردهمایی صد‌ها ناسیونالیست راست افراطی هندو منتشر شده که آن‌ها خواستار کشتن مسلمانان برای ایجاد هیندو راشترا (سرزمین هندوها، یا همان هندوستان) هستند.

۰۶خرداد
استراتژی بهائیان برای نزدیک شدن به اپوزوسیون

استراتژی بهائیان برای نزدیک شدن به اپوزوسیون

بررسی شانتاژ رسانه‌ای تشکیلات بهائیان نشان می‌دهد این گروه سعی دارد تا ابعاد ضد ایرانی و بی وطنی خود را کتمان کند تا با این حربه نظر به‌ظاهر ناسیونالیست ها و اپوزسیون خارج کشور را به خود جلب نماید.