مهناز افشار

۲۴مهر
اینستاگرام مهناز افشار در اختیار بهائیت

اینستاگرام مهناز افشار در اختیار بهائیت

مؤسسه توانا که با بنیانگذاری و مدیریت یک بهائی، از طرفداران سفت و سخت تحریم و جنگ علیه ایران است، با اجاره صفحه مهناز افشار به دنبال آنست که فعالیت های ضدانقلابی و براندازی خود در ایران را در مقیاس گسترده تری به پیش ببرد.

۲۷تیر
حمایت مهناز افشار از تشکیلات بهائیت

حمایت مهناز افشار از تشکیلات بهائیت

مهناز افشار از کارزار توئیتری «ایران بدون نفرت» جامعه جهانی بهائی حمایت کرد.