محمد علی طاهری

۰۸مهر
برشی از مقاله «ريشه‌يابی فرقه عرفان حلقه كيهانی در فرقه ريكی ژاپنی»

برشی از مقاله «ريشه‌يابی فرقه عرفان حلقه كيهانی در فرقه ريكی ژاپنی»

رهبر فرقه عرفان حلقه؛ از پیشنهاد همکاری ساواک تا مدرک و دانشگاهِ خیالی!

۰۱خرداد
خواب آشفته سرکرده فرقه عرفان حلقه

خواب آشفته سرکرده فرقه عرفان حلقه

طاهری به گمان به نتیجه رسیدن اغتشاشات، نوید انقلاب رنسانسی در ایران را داد و خود را اولین شخصیت روشنفکر ارائه دهنده مانیفست این انقلاب معرفی کرد.

۲۸اردیبهشت
شبکه شعور کیهانی چیست؟

شبکه شعور کیهانی چیست؟

پرسش از چیستی شبکه شعور کیهانی در این عرفان، سوالی بی‌پاسخ است....

۲۱فروردین
صرفا تماشاچی باش؛ شرط حضور در جمع حلقه نشينان

صرفا تماشاچی باش؛ شرط حضور در جمع حلقه نشينان

یکی از مسائل مهم در آموزه هاي حلقه، شاهد بودن است.

۲۵اسفند
بررسی چند نکته از اصول عرفان حلقه

بررسی چند نکته از اصول عرفان حلقه

با نگاهی بر تاثیرات مطالب و عقاید مطرح شده در کلاس های عرفان کیهانی بر روی شرکت کنندگان، مخاطبان و مریدان این نحله انحرافی بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد

۲۸بهمن
محمد علی طاهری، پیامبری دروغگو

محمد علی طاهری، پیامبری دروغگو

محمد علی طاهری مدعی بود که عرفان حلقه در امتداد عرفان اسلامی است ولی التزامی به شریعت ندارند و التزام آنها به شبکه شعور می باشد. دروغ گویی های زیادی در سخنان و رفتار وی مشهود است.

۱۱بهمن
بزرگ نمایی شیطان در عرفان حلقه و کابالا

بزرگ نمایی شیطان در عرفان حلقه و کابالا

متأسفانه مکاتبی مانند عرفان حلقه و کابالا در طول تاریخ، مانند شیطان مسیر گمراهی را برگزیدند و چون با شیطان در یک مسیر هستند، او را به عنوان سرپرست انتخاب کردند و به دنبال القاء این هستند که قدرت‌های زیادی برای شیطان وجود دارد.

۰۳بهمن
شیطان به امر خدا بر آدم سجده نکرد!
ادعای طاهری:

شیطان به امر خدا بر آدم سجده نکرد!

طاهری مدعی است که خداوند متعال و شیطان در یک برنامه از پیش تعیین شده، قرار می گذارند که خداوند متعال در حضور فرشتگان به شیطان امر به سجده بر انسان کند و شییطان وظیفه دارد که سجده نکند و سپس با انسان از بهشت خارج شود و بتواند قطب شر را ایجاد کند تا بشر در جهان دو قطبی به آزمایش برسد و استعدادهایش شکوفا و به کمال برسد.