فرق انحرافی

۲۲تیر
تهدید و ارعاب، یک تاکتیک فرقه ای برای رسیدن به قدرت
از منتقدین تا شهروندان معمولی؛

تهدید و ارعاب، یک تاکتیک فرقه ای برای رسیدن به قدرت

یک تاکتیک فرقه ها برای رسیدن به قدرت، ترساندن منتقدین از محقق و روزنامه نگار گرفته تا شهروند معمولی بوسیله تهدید و ارعاب شکایات قانونی و سایر اقدامات تهاجمی است.

۲۲دی
عضو گیری فِرق انحرافی در بحران های زندگی

عضو گیری فِرق انحرافی در بحران های زندگی

وقتی مشکلات به حدی می رسد که توان تحمل آن غیرممکن می شود، انسان ها معمولاً به سنجش راهکار نمی اندیشند، بلکه فقط سعی می کنند که از این موقعیت غیر قابل تحمل رها شوند. لذا شبه معنویت ها در این مواقع، با جلب اعتماد آنان و ادعای داشتن راهکار برون رفت از مشکل، افراد را جذب مکتب خود می کنند.

۲۱آبان
روانشناسی فرقه؛ کاربردها و اهداف

روانشناسی فرقه؛ کاربردها و اهداف

روانشناسی کانورت به علل تغییر دین و بحران های درونی فرد می پردازد ولی در روانشناسی فرقه به علل بیرونی جذب به فرقه های ضاله کاریزماتیک از جمله طریقه ذهن شویی افراد، القای ذهنی، دستکاری عواطف افراد و همچنین نفوذ اجتماعی اعضای تیم فرقه ضاله بر افراد می پردازد.

۱۲آبان
ملاک مکاشفه در فرق انحرافی؟

ملاک مکاشفه در فرق انحرافی؟

هر مکتب و شبه معنویتی که در آن مؤسس یا اعضای فرقه ادعای ارتباط با غیب داشته باشند ولی ملاکی برای تشخیص مکاشفات رحمانی از شیطانی نداشته باشد و آن را ارائه ندهد، نشانه ای است که احتمال زیاد مکاشفات شیطانی در آنجا وجود دارد.

۱۱آبان
نقش فرقه ها در دامن زدن به تضاد ها و خشونت های اجتماعی

نقش فرقه ها در دامن زدن به تضاد ها و خشونت های اجتماعی

فرقه ها ضمن اختلال در کارکرد انتظام و به دلیل تعارض در ارزش ها و هنجارها با دین رسمی و نظم اجتماعی، نظم و امنیت اجتماعی را دچار اختلال نموده و یکپارچگی عقیدتی را برهم می زنند. در بعد سیاسی نیز با طرح مطالبات غیرمنطقی از نظام سیاسی حاکم و القای مظلوم نمایی با جریان سازی و تشکیل کمپین های اجتماعی روی ثبات سیاسی اثر گذاشته و مشکلات امنیتی ایجاد می کنند و موجب گسترش خشونت می شوند.

۱۱آبان
تضعیف قوه حق پذیری و باقی ماندن در فِرق انحرافی

تضعیف قوه حق پذیری و باقی ماندن در فِرق انحرافی

اگر شخصی روحیه حق پذیری داشته باشد نتیجه حقیقت جوئی خود را می پذیرد ولو منفعت بزرگتری از دستش برود. اما انسانی که دنبال هوا و هوس و گرفتار دنیا باشد نمی تواند حقیقت را بپذیرد و منفعت بیشتر ولو باطل را می پذیرد.

۳۰مهر
قیاس مع الفارق در فرقه احمدالحسن

قیاس مع الفارق در فرقه احمدالحسن

به گزارش پایگاه خبری مفاز، مقایسه حضرت مسلم بن عقیل (ع) با احمدالحسن بصری قیاس مع الفارق است. مسلم شخص شناخته شده ای بود که هیچ ادعایی برای خود نداشت و صرفاً سفیر امام (ع) بود ولی احمدالحسن بصری بیش از 90 ادعا برای خود جعل می کند که هیچ دلیلی برای اثبات آن ها […]

۳۰مهر
شباهت های فرقه اهل حق و آیین مهر پرستی

شباهت های فرقه اهل حق و آیین مهر پرستی

با توجه به التقاطی بودن آراء و عقاید فرقه اهل حق و خاستگاه جغرافیایی آن به نظر می رسد می توان ریشه ها و درون مایه های اصلی عقاید اهل حق را در آموزه های ایران باستان از جمله آیین مهرپرستی جستجو کرد. تکریم خورشید که در میترائیسم نماد مهر و در نزد اهل حق نماد قدرت مطلق و یا جایگاه حضرت حق است، همچنین عقد اخوتی که در اهل حق میان یارسان بسته می شود، همانند پیمانی است که میان مهرپرستان برقرار بود.