عرفان نوپدید

۰۳مرداد
تفکر انتقادی، عامل پیشگیری از جذب به فرقه‌ها

تفکر انتقادی، عامل پیشگیری از جذب به فرقه‌ها

یکی از علل اصلی جذب شدن افراد به فرقه‌ها و گروه‌های انحرافی، نداشتن تفکر انتقادی و استدلالی است. باید آموزش‌هایی برای مهارت تفکر تحلیلی و انتقادی، برای افرادی که در معرض جذب به فرقه هستند، گذاشته شود؛ این کار باعث پیشگیری از آسیب‌های فرقه‌ای می‌شود.

۰۳اسفند
فرقه‌های نوظهور و تناسخ

فرقه‌های نوظهور و تناسخ

یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های بشر، مقوله مرگ است. عده‌ای با اتخاذ رویکرد مادی‌گرایانه در این رابطه، بحث تناسخ را مطرح کرده و ادیان ابراهیمی، مقوله معاد را پیش کشیده‌اند.

۰۳اردیبهشت
«عرفانِ عصرِ جدید»؛ نقد عرفان‌های نوپدید

«عرفانِ عصرِ جدید»؛ نقد عرفان‌های نوپدید

نشر نامک کتاب «عرفانِ عصرِ جدید» نوشته همایون همتی را منتشر کرد.