شکرگزاری

۰۴فروردین
بازار داغ کاسبان شکرگزاری

بازار داغ کاسبان شکرگزاری

سالیانی است با ترجمه و انتشار کتاب‏‌های مختلفی در باب شکرگزاری، بازار این موضوع بسیار گرم شده و کانال‏‌ها و گروه‏‌های متعددی در فضای مجازی پیرامون شکرگزاری تشکیل شده است.