دختران انقلاب

۲۷تیر
حمایت مهناز افشار از تشکیلات بهائیت

حمایت مهناز افشار از تشکیلات بهائیت

مهناز افشار از کارزار توئیتری «ایران بدون نفرت» جامعه جهانی بهائی حمایت کرد.