توافق ابراهیم

۲۷اردیبهشت
پیروزی محور مقاومت در برابر داعش و طرح‌های آمریکایی نشانه‌ای از ظهور نظم جدید جهانی است
کارشناس امور دفاعی عراق:

پیروزی محور مقاومت در برابر داعش و طرح‌های آمریکایی نشانه‌ای از ظهور نظم جدید جهانی است

ایران توانسته است پیروزی‌های زیادی را در سوریه، عراق، و لبنان رقم بزند و این بخشی از قدرت محور مقاومت است که توانسته بر گروه‌های تکفیری و داعش غلبه کرده و طرح‌های صهیونیست‌ها و آمریکا در منطقه را به شکست بکشاند. این امر را می‌توان نشانه‌ای آشکار از تغییر نظم جهانی دانست چرا که قدرتی منطقه‌ای توانسته توطئه‌های قدرت جهانی را نقش بر آب سازد.