بودائیان میانمار

۲۶اسفند
در قتل عام یک صومعه در میانمار 22 نفر کشته شدند

در قتل عام یک صومعه در میانمار 22 نفر کشته شدند

در حمله افراد ناشناس به یک صومعه در میانمار، 22 نفر کشته شدند.