بندرعباس

۱۷فروردین
«معبد هندوها» در بندرعباس

«معبد هندوها» در بندرعباس

رفت و آمد تجار هندی به بندرعباس و همچنین تصرف هرمز توسط پرتغالی ها باعث شد تا تعداد زیادی از مردم هند در بندرعباس ساکن شوند.