عرفان های کاذب - موسسه فرق و ادیان زاهدان

05مرداد
آلت پرستی در هندوستان

آلت پرستی در هندوستان

به گزارش پایگاه خبری مفاز، سرزمين هند نه تنها در زمينه آب و هوا و مردمان سرزمين عجايب است، بلکه در زمينه اديان هم سرزمين عجيبی است. تنوع و پيچيدگی عقايد در هندوستان بسيار دامنه دار است. گفته‌اند در ميان اديان دنيا، دين هندويی مانند يك انبار فروشنده دوره گرده است كه هم اشياء نفيس […]

02مرداد
منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (2)

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (2)

آغاز عرفی شدن جامعه مسیحی با ابداعات دینی پولس، و بروز جدی آن در باورها و عملکردهای صهیونیسم مسیحی از مباحث جدی این مقاله بود که نقطه تمرکز آن در آموزه منجی گرایی ترسیم شد.

02مرداد
حیات پس از مرگ در آیین سیک و جین

حیات پس از مرگ در آیین سیک و جین

دین سیک مانند دین هندویی به نظریه کارما و تولد دوباره معتقد است و نظر دین جین نیز مشابه دیدگاه هندوها است.

02مرداد
منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (1)

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده (1)

آغاز عرفی شدن جامعه مسیحی با ابداعات دینی پولس، و بروز جدی آن در باورها و عملکردهای صهیونیسم مسیحی از مباحث جدی این مقاله بود که نقطه تمرکز آن در آموزه منجی گرایی ترسیم شد.

29تیر
کشف گورهای جمعی در کانادا و چند نکته

کشف گورهای جمعی در کانادا و چند نکته

اتفاقات اخیر کانادا، انگار دوباره قرار است مردمانی که معطوف به زیبایی های ساختگی غرب شده بودند را بیدار نماید.

26تیر
آیا ‌هم‌جنس‌گرایان می‌توانند با دعا و عبادت گرایش جنسی خود را تغییر دهند؟

آیا ‌هم‌جنس‌گرایان می‌توانند با دعا و عبادت گرایش جنسی خود را تغییر دهند؟

یکی از گروه‌های مسیحیان اوانجلی تلاش دارد این تفکّر را ترویج سازند که افراد هم‌جنس‌گرا و دوجنس‌گرا می‌توانند از طریق عبادت فراوان گرایش جنسی خود را تغییر دهند.

23تیر
معمار هندو؛ طراح بیش از ۱۰۰ مسجد در هند

معمار هندو؛ طراح بیش از ۱۰۰ مسجد در هند

یک معمار «هندو» که به «مرد مسجدی» معروف است بیش از ۱۰۰ مسجد در هند را طراحی کرده است.

22تیر
مکاتب معنویت گرا؛ کارلوس کاستاندا (عرفان سرخ‌پوستى)

مکاتب معنویت گرا؛ کارلوس کاستاندا (عرفان سرخ‌پوستى)

اساتید عرفانى کاستاندا، غالباً افرادى بودند که در زمینه سحر و جادو ید طولایى داشتند از جمله مى ‌توان به «دون خوان ماتیوس» مکزیکى اشاره کرد

22تیر
الگوهای ازدواج و تنظیم زندگی در ادیان گوناگون

الگوهای ازدواج و تنظیم زندگی در ادیان گوناگون

در سراسر ادیان و مناطق، زنان جوان‌تر از همسران مرد خود هستند. مسلمانان بیشترین فاصله سنی را میان همسران دارند.