باستان گرایی - موسسه فرق و ادیان زاهدان

26اسفند
چهارشنبه سوری، جشنی عربی که ایرانیزه شد؟!

چهارشنبه سوری، جشنی عربی که ایرانیزه شد؟!

به ادعای موبدان زرتشتی، چهارشنبه سوری ربطی به زرتشتيان ندارد. می‌گویند چهارشنبه سوری (يوم الاربعاء) مربوط به عرب عصر جاهليت بوده است، و يا در بهترين حالت، تركيبی از سنت‌های بومی ايرانی و سنت‌های عرب عصر جاهلی است. پس چرا عده‌ای با همه وجود می‌كوشند كه اين سنت ناموزون و بی‌محتوا را زنده نگه دارند؟ آيا اين جشن كذايی، توهين به هويت مردم ايران نيست؟

چیزی یافت نشد !