اشو

۲۹تیر
اُشو؛ مواجهه با دین

اُشو؛ مواجهه با دین

راجیش چاندرا موهان جین، معروف به “اُشو”(1931-1990) از عرفای هندی و از اساتید علوم باطنی بود.

۱۲فروردین
تعریف اشو از خداوند

تعریف اشو از خداوند

 اساساً وقتی اشو از خداوند سخن می‌گوید، منظور او از خداوند چیست...

۰۵فروردین
شریعت‌گریزی در فرقه‌های عرفان‌نما

شریعت‌گریزی در فرقه‌های عرفان‌نما

یکی از عقاید صوفیه شریعت‌گریزی در برابر شریعت محوری است. صوفیان در این بحث معتقد هستند وقتی یکی از صوفیه به مقامی از مقامات خاص دست یابد، تکالیف شرعی از او ساقط شده و دیگر نیازی به انجام تکالیف حد اقل در آن حال ندارد.

۲۰اسفند
کثرت گرایی و جریان های معنوی نوپدید

کثرت گرایی و جریان های معنوی نوپدید

از لحاظ ریشه شناسی، کثرت گرایی دینی سیر تکاملی پروتستانتیسم لیبرل [شکل مؤثری از لیبرالیسم دینی، مدرنیسم با تجرید] است که از سوی فردریک شلایرماخر بنیان نهاده شده...

۲۶شهریور
کاوشی در معنویت های نوظهور؛ بررسی ده جریان فعال در ایران

کاوشی در معنویت های نوظهور؛ بررسی ده جریان فعال در ایران

این اثر حاوی بررسی ۵ جریان عرفانی جدید است که تاکنون مورد بررسی و کاوش قرار نگرفته‌اند؛ یعنی جریانات مطرحی هم چون عرفان حلقه، شیطان پرستی، وین دایر، اکهارت توله، قانون جذب با نگاه آسیب شناسانه توسط مولف بررسی شده اند.

۰۴مرداد
دلدادگی به محافل عرفان های نوظهور، چرا؟

دلدادگی به محافل عرفان های نوظهور، چرا؟

بیشترین پایبندی نسبت به آرمان‌های فرقه‌ و عرفان های نوظهور از طرف افرادی دیده شده که حضور مستمر در محافل و جلسات فرقه داشته‌اند، نه کتاب خوان‌ها و نمادشناسان.

۲۵خرداد
اشو حلقه وصل تانترای بودائی و تانترای هندوئی

اشو حلقه وصل تانترای بودائی و تانترای هندوئی

اشو معتقد است شناخت خداوند با قلب حاصل می‌شود و ذهن مانع آن است؛ زیرا شناخت های دنیایی و تصاویر این جهانی در ذهن رقم می خورد و معرفت خداوند بدون نقش و صورت بر دل می تابد.