پولشویی

۰۷خرداد
نیکاراگوئه کلیسای کاتولیک را به پولشویی متهم کرد

نیکاراگوئه کلیسای کاتولیک را به پولشویی متهم کرد

پلیس نیکاراگوئه گفت: در حال تحقیق در مورد چندین اسقف نشین کلیسای کاتولیک به اتهام پولشویی است.

۰۵اردیبهشت
دلارهای خارجی در جیب مسئولان مدارس انجمنی زاهدان
به نام مدرسه به کام انجمن حجتیه؛

دلارهای خارجی در جیب مسئولان مدارس انجمنی زاهدان

مسئول یکی مدارس وابسته به انجمن حجتیه مبلغ هنگفتی را بصورت نقدی به عنوان هدیه به مدرسه دریافت کرد.