پوشش اسلامی

۱۳شهریور
داغ شدن هشتگ «عبا» پس از جنجال ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس فرانسه

داغ شدن هشتگ «عبا» پس از جنجال ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس فرانسه

بسیاری از کاربران فرانسوی فضای مجازی در واکنش به ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس این کشور، هشتگ عبا را ترند شبکه اجتماعی ایکس کردند.

۱۸آبان
حجاب در ادیان الهی چگونه است؟

حجاب در ادیان الهی چگونه است؟

حجاب در ادیان و مذاهب الهی دارای جایگاه خاصی است و تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن فراخوانده اند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش به طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است.