معنویت‏‌ نوین

22فروردین
نقدی بر انیمیشن روح/ تناسخ، کارما وچاکرا مبنای علمی و عقلی ندارد

نقدی بر انیمیشن روح/ تناسخ، کارما وچاکرا مبنای علمی و عقلی ندارد

تناسخ و کارما، ارواح سرگردان، جهان‌های موازی و وجود چاکرا به‌وضوح در این انیمیشن؛ مسلّم و قطعی انگاشته شده است درحالی‌که هیچ‌گونه دلیل و مستند عقلی و یا علمی نداشته و صرفاً به‌صورت یک ادعا و تئوری بدون مبنا و توسط برخی مدعیان معنویت مطرح‌شده است.

22فروردین
برگزاری دوره تخصصی «عرفان و معنویت» ویژه ماه رمضان

برگزاری دوره تخصصی «عرفان و معنویت» ویژه ماه رمضان

دوره تخصصی «عرفان و معنویت» ویژه شبهای ماه مبارک رمضان از سوی موسسه بین المللی حکمت برگزار می شود.

18فروردین
عصر جدید، اصل مشترکی در عرفان های کاذب

عصر جدید، اصل مشترکی در عرفان های کاذب

یکی از اصول مشترک در بین شبه‌جنبش‌های معنوی، باور به عصر جدید است.

18فروردین
الهام احمدف، مدعی جدید معنویت درمانی در راه ایران

الهام احمدف، مدعی جدید معنویت درمانی در راه ایران

اخیراً آگهی ‏های تبلیغاتی شخصی به نام الهام احمدُف مشاهده شده که مدعی تسلط به علم لدنی و عارف به غیب است!

08فروردین
الهیات اومانیستی در آثار نیل دونالد والش

الهیات اومانیستی در آثار نیل دونالد والش

در مکتب دونال والش، انسانِ در جست‌‏وجوی حقیقت مطلق به این نتیجه می‌‏رسد که خدا همان «خودِ درون» است که هر چه فکر و کردارش خلق می‏‌کند، حقیقتی است که به عالم می‌‏دهد. تمرکز والش بر «من» انسان، نقطه آغاز تکوین الهیات اومانیستی است، ازاین‌رو خدای او نه‏‌تنها بر عالم هستی، تعالی و تسلط ندارد، بلکه خود، مغلوب تسلط همین ذهن آدمی است.