مبلغ سلفی عربستان

۰۹مرداد
حماسه عاشورا به روایت مبلغ سلفی عربستان + فیلم

حماسه عاشورا به روایت مبلغ سلفی عربستان + فیلم

شیخ بدر بن نادر المشاری، مبلغ سلفی عربستان با اشاره به مصائب روز عاشورا برای امام حسین(ع) می‌گوید: تمام اهل بیت پیامبر در این نبرد کشته شدند. هزاران جنگجو در برابر چند نفر اما شیرمرد جنگیدند. ابن سنان خبیث شروع به ذبح حسین و سر حضرت را از تن جدا می‌کند. آیا با نوه پیامبر اکرم(ص) اینچنین می‌کنند؟ با ریحانه پیامبر که بوی بهشت از آن می‌آمد چنین می‌کنند؟ ای چشم‌ها ببارید و ای قلب از درد بسوز.