مادی گرایی

۱۲فروردین
تعریف اشو از خداوند

تعریف اشو از خداوند

 اساساً وقتی اشو از خداوند سخن می‌گوید، منظور او از خداوند چیست...

۰۱اردیبهشت
هدف زندگی و شادی از دیدگاه اشو (۱)

هدف زندگی و شادی از دیدگاه اشو (۱)

شادمانی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های باگوان اشو دارد. هدف زندگی از نظر اشو شادمانه زیستن، خندان بودن، قهقهه زدن و جشن و پایکوبی است.