فرقه ها در جهان

۰۳فروردین
روند شست و شوی مغزی در فرقه ها

روند شست و شوی مغزی در فرقه ها

در تاريخ از دير باز نمونه های فراوانی وجود داشته است که با سوء استفاده از ايدئولوژی های مختلف، شست و شوی مغزی صورت گرفته است.

۱۳خرداد
سنوسیه؛ صوفی‌گرایی سلفی در آفریقا

سنوسیه؛ صوفی‌گرایی سلفی در آفریقا

سنوسیه، برخی بذرهای سیاسی با خود داشت که بعدها به‌طور گسترده‌ای به کارگرفته شد. این جنبش...همه طرق صوفیه را به وحدت دعوت می‌کرد.