علی اللهی

۰۵اردیبهشت
مذهب و فرقه علی اللهی چیست؟

مذهب و فرقه علی اللهی چیست؟

اهل حق نام يكی از فرقه های غلات است كه علی اللهی نيز ناميده می شوند، آنان قائل به حلول و تناسخ و... می باشند و برخی از طوايف آنها حضرت علی را مظهر خدا می شمارند و لقب علی اللهی را به همین دلیل به آنها داده ‌اند.