عبدالحمید

۲۱فروردین
پیوند دراویش گنابادی با جریان اهل‌سنت مکی زاهدان

پیوند دراویش گنابادی با جریان اهل‌سنت مکی زاهدان

اواخر سال گذشته قطب خودخوانده دراویش گنابادی در فضای مجازی تصویری از دیدارش با عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جماعت مسجد مکی زاهدان منتشر کرد.