طاهره قره العین

۰۱آبان
جایگاه زن در فرقه ضاله بهائیت از ادعا تا واقعیت

جایگاه زن در فرقه ضاله بهائیت از ادعا تا واقعیت

تفاوت های زن و مرد از بدیهیات اسلام است. اسلام هم براین مهم صحه گذاشته و برمبنای عدالت، وظایف و حقوق هرجنس را بیان کرده و ملاک ارزش گذاری را تقوی قرار داده است.

۱۶آبان
فلسفه 19 ماه و 19 روز در بهائیت براساس چه مبنایی است؟ تکلیف 4 روز باقی مانده از سال چه می شود؟

فلسفه 19 ماه و 19 روز در بهائیت براساس چه مبنایی است؟ تکلیف 4 روز باقی مانده از سال چه می شود؟

باب سال را با 19 ماه و هر ماه را به 19 روز تقسیم کرده و بقیه 5 روز دیگر (در بعضی سال ها 5 روز و در بعضی سال ها 4 روز) را بی دلیل اساسی آزاد و «مظاهراً لها» خوانده است.

۱۵اسفند
رمز یک اعدام؛ چرا امیرکبیر طاهره قرة العين را اعدام کرد؟

رمز یک اعدام؛ چرا امیرکبیر طاهره قرة العين را اعدام کرد؟

طاهره قره العین نخستین زن آیین بابیه بود که روبنده از صورت برگرفت و اعلام کرد که با آمدن آیین بیانی، احکام اسلام ملغی شده ‌است.