شادی در نگاه اشو

۲۵تیر
اوشو؛ از ترویج مصرف مواد مخدر تا اخراج از آمریکا

اوشو؛ از ترویج مصرف مواد مخدر تا اخراج از آمریکا

بر اساس تعليمات اوشو تعداد زيادی از مريدانش هم مواد مخدر مصرف می كردند و هم اقدام به قاچاق مواد مخدر می کردند!

۰۱اردیبهشت
هدف زندگی و شادی از دیدگاه اشو (۱)

هدف زندگی و شادی از دیدگاه اشو (۱)

شادمانی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های باگوان اشو دارد. هدف زندگی از نظر اشو شادمانه زیستن، خندان بودن، قهقهه زدن و جشن و پایکوبی است.