سیل آق قلا

۲۵دی
از مبارزه با فرق انحرافی تا کادرسازی در مناطق محروم و استمرار کارهای جهادی
مدیر موسسه آموزش مبلغ دارالزهرا در گفت‌وگو با رسا مطرح کرد؛

از مبارزه با فرق انحرافی تا کادرسازی در مناطق محروم و استمرار کارهای جهادی

حجت الاسلام معنوی فعالیت های جهادی را جزئی از فعالیت های تبلیغی طلاب دانست و گفت: در کنار این، رسالت های اصلی طلبگی خود را فراموش نمی کنیم.